آخرین اخبار
به احتمال زیاد عده ای از بچه های گروهان 2 قراره که آخر هفته رو توی کاشان سپری کنند...
Apr 16, 2010
گروه General
فرستنده: sapo

متاسفانه باید خبر بازگشت علی بیشه به تهران رو تکذیب کنم و ...

Mar 5, 2010
گروه General
فرستنده: sapo

قرار ملاقات بچه ها برای روز جمعه 21-12-88
Feb 21, 2010
گروه General
فرستنده: sapo

بازگشت علی بیشه به تهران
Feb 19, 2010
گروه General
فرستنده: sapo

راه اندازی وب سایت رسمی گروهان 2 گردان 2 دوره جمعی 170 پادگان شهدا کرمانشاه
Feb 17, 2010
گروه General
فرستنده: sapo