آخرین اخبار
بازگشت علی بیشه

یکی از خبر های خیلی خوبی بود که توی این چند روز به دستم رسید. علی بیشه بالاخره تونست به تهران انتقالی بگیره . بازگشت قهرمانانه علی جان رو به وطن تبریک می گوییم.

 

(لطفاً خبر بازنگشتن علی بیشه رو مطالعه کنید)

Feb 19, 2010
گروه General
فرستنده: sapo