بهترین هاستینگ های دنیا در ماه جوئن از دید نت کرفت

تاريخ مقاله: 2013-02-10 17:13:25
تعداد بازديد: ۱۵۸۷
موضوع وب هاستینگ

سایت نت کرفت معتبر ترین هاستینگ های ماه جوئن را اعلام کرد:

این رده بندی بر اساس ملاک های زیر انجام می شود.

  • در دسترس نبودن (Outage):در واقع همون اپتایم نبودن و در واقع زمانی که سایت در دسترس نبوده می باشد.
  • درخواست های ناموفق(failed req.):درخواست دریافت(GET) ارسال شده ولی جوابی بدست نیامده است.
  • تاخیر دی ان اس (DNS):مدت زمانی که طول می کشد تا دی ان اس سرور هاستینگ مذبور پاسخ دهد (میلی ثانیه)
  • تاخیر اتصال(Connect):مدت زمانی که طول می کشد تا ما به سایت مورد نظر (پورت ۸۰) وصل شویم.
  • بایت اول(First byte):مدت زمانی که طول می کشد تا اولین بایت  از فایل دریافت شود.
  • کل(Total):مدت زمان کل تاخیر دی ان اس،تاخیر اتصال و بایت اول با هم تقسیم بر ۳ (میانگین)

 

Rank Company site OS Outagehh:mm:ss FailedReq% DNS Connect Firstbyte Total
۱ INetU unknown
۰.۰۰۰ ۰.۱۰۴ ۰.۰۴۸ ۰.۱۱۰ ۰.۲۳۴
۲ DataPipe FreeBSD ۰:۰۰:۰۰ ۰.۰۰۸ ۰.۱۰۱ ۰.۰۲۲ ۰.۰۴۶ ۰.۰۶۲
۳ New York Internet FreeBSD ۰:۰۰:۰۰ ۰.۰۰۸ ۰.۱۴۲ ۰.۰۸۸ ۰.۱۸۸ ۰.۴۶۹
۴ Multacom FreeBSD ۰:۰۰:۰۰ ۰.۰۱۵ ۰.۱۲۳ ۰.۰۹۰ ۰.۱۸۱ ۰.۴۹۹
۵ Netcetera Windows Server ۲۰۰۳ ۰:۰۰:۰۰ ۰.۰۱۵ ۰.۰۹۰ ۰.۱۱۵ ۰.۲۳۱ ۰.۴۷۱
۶ iWeb Technologies Linux ۰:۰۰:۰۰ ۰.۰۱۹ ۱.۰۸۹ ۰.۰۵۱ ۰.۱۰۳ ۰.۱۰۳
۷ Kattare Internet Services Linux ۰:۰۰:۰۰ ۰.۰۲۳ ۰.۱۹۵ ۰.۰۹۲ ۰.۱۸۶ ۰.۵۲۶
۸ Memset Linux ۰:۰۰:۰۰ ۰.۰۲۳ ۰.۰۵۱ ۰.۱۱۸
۰.۲۳۷
۹ Hosting ۴ Less Linux ۰:۰۰:۰۰ ۰.۰۳۱ ۰.۰۹۷ ۰.۰۸۷ ۰.۱۸۱ ۰.۵۰۳
۱۰ NaviSite Linux ۰:۰۰:۰۰ ۰.۰۳۱ ۰.۳۰۵ ۰.۰۹۶ ۰.۱۹۴ ۰.۳۸۷

 

گروهی ایرانی در تلاش است که چنین رده بندی را برای هاستینگ های ایرانی ایجاد کند تا همه در برابر یکدیگر شانس برابر داشته باشند.

منبع